СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 • 13/12/2018

  Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће у 10h остати део насељеног места Старчево и то од центра према Омољици као и радничко насеље. Воде неће бити до завршетка радова.

 • 6/12/2018

  Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће сутра 7.12.2018 у 10h остати цело насељено место Качарево. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.

 • 5/12/2018

  Због радова на водоводној мрежи без воде је у 9 и 20h остала улица Aрсенија Чарнојевића у насељеном месту Омољица. Планирани завршетак радова је око 12h.

 • 5/12/2018

  Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће у 9h остати Пелистерска улица.Воде неће бити до завршетка радова.

 • 03/12/2018

  Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 9 и 45h остала улица Лазе Лазаревића од Стевана Сремца до Баваништанског Пута. Воде неће бити до завршетка радова

АКТУЕЛНО – ВЕСТИ

 • 12/10/2018

  ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ »ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА« ПАНЧЕВО Број: Д-8043 Панчево, 08.10.2018. године На основу Закона о о јавној својини, („Сл. гласник“ РС 72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016108/2016, 113/2017), Статута ЈКП „Водовод и канализација „Панчево „Сл. лист града Панчева “ број 17/2017 пречишћен текст, Одлуком Надзорног одбора број 5-1/9т.5 од 08.06.2018. године , ЈКП „Водовод и канализација „Панчево као продавац, објављује : ОГЛАС ЗА ДРУГУ ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА Предмет купопродаје су расходована возила и то : „Техничке спецификације основних средстава -возила“. ред. бр.   модел   год. произ.   број шасије-серијски број   проц. вредност   износ депозита 1 Z 101 1998 VX1128A0001086672 12.000,00 1200,00 5 Fap 1314-kuka 1981 80219 240.000,00 24.000,00 7 Lada Niva 2006 XTA21214062825794 100.000,00 10.000,00 1. Право на учешће имају сва правна лица ,предузетници и физичка лица која на рачун предузећа уплате депозит за основно средство-возило за које подносе понуду,уз назнаку УПЛАТА ДЕПОЗИТА ПО ОГЛАСУ .Депозит се уплаћује у висини […]

 • 30/7/2018

  Скупштина града Панчева , на седници одржаној 29.06.2018.године донела је Решење о давању сагласности (број II-04-06-3/2018-7) на Одлуку Надзорног одбора ЈКП“ Водовод и канализација“ Панчево о утврђивању јединствене цене воде и отпадне воде за све категорије потрошача ( број одлуке 5-1/7 т.3 од 16.04.2018 године) Решење ступа на снагу и примењиваће се почев од наредног дана од дана доношења

 • ВОДА ЈЕ ИСПРАВНА

  Обавештавамо грађане Града Панчева и осталих насељених места на територији града Панчева да информација о неисправној води за пиће ниje истинита. Вода која се прерађује и дистрибуира из ЈКП“ Водовод и канализација“ Панчево је исправна за пиће. Све информације које круже у последњих неколико сати о неисправном квалитету воде у Панчеву нису истините што се може проверити у Заводу за Јавно Здравње Панчево које редовно контролише хемијско бактериолошку исправност воде. Молимо грађане да не шире панику и да се за све информације обрате служби рекламација на телефон 013/345-377    

 • 5/6/2018

  До 2020. И ДО НОВОГ СЕЛА Панчевачко јавно-комунално предузеће “Водовод и канализација” увек има спремне пројекте и потребне грађевинске дозволе за радове на изградњи и проширењу, како водоводне тако и мреже фекалне канализације. По питању водоводне и канализационе инфраструктуре, град Панчево је поприлично уређен, али увек постоји оно нешто што се може још више и боље. Тренутно je у току јавна набавка за радове на изградњи 300 метара водоводне и канализационе мреже у Пелистерском просеку, као и за много захтевније послове на изградњи четири километара водоводне мреже дуж Јабучког пута, са обе његове стране. Изградњу водоводне мреже у Пелистерском просеку финансира ЈКП “ Водовод и канализација“ Панчево , док средства за радове на Јабучком путу и за канализацију у Пелистерском просеку обезбеђује Покрајинска влада, уз учешће Града Панчева. За месец и по дана биће спремна документација и добијена грађевинска дозвола за изградњу водовода на Скробари, као и дуж Баваништанског пута, од Дома слепих до границе […]

 • 30/01/2018

  ЈКП „Водовод и канализација“ предузело све неопходне активности заједно са Градом да током 2016 и 2017 године реализује амбициозан пројекат прикључења Долова,  Качарева, Jабуке и Глогоња на  градску водоводну мрежу у оквиру које су и град Панчево, насељена места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново. У току су радови на изградњи водовода на Старом Тамишу и његово прикључење на градску водоводну мрежу. Такође је у претходном периоду пуно улагано и у изградњу система фекалне канализације. Направљени су колектори на Кудељарском насипу, Миси 2., Доњем граду, и неким деловима града као и у Јабуци, Омољици и Иванову. Тренутно преко 95% градског становништва има прикључак или могућност на прикључење на канализацију. У току је изградња Потамишког колектора којим ће се растеретити постојећи систем и пружити могућност прикључења објеката у Северној пословној зони Града и насеља Караула. Планови ЈКП Водовода и канализација за наредни период се односе у првом реду на очување и унапређење услуге водоснабдевања и квалитетно […]

НАЂИТЕ НАС