Oslobođenja 15 , 26000 Pančevo   Tel/ 013/345-377 Fax/319-477   e-mail adresa: office@vodovodpa.rs tekući račun: 160 - 10370 - 06 PIB: SR 101864517 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA , OSLOBOĐENJA 15 ,26000  PANČEVO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE " VODOVOD I KANALIZACIJA" PANČEVO sa p.o.

Voda za piće u pančevačkoj gradskoj  vodovodnoj mreži je hemijski i bakteriološki ispravna

JKP Vodovod i kanalizacija“ Pančevo proizvodi i distribuira po svim zakonskim aspektima zdravu vodu za piće građanima Pančeva.
U ovim letnjim mesecima ,na javnim česmama, dešava se da zbog izrazito visokih temperatura uzorak vode za analizu koji se sa njih uzima bude zagađen nekom od bakterija.
Bakterije su isključivo lokalnog porekla sa tih česama i posledica su nehigijenskog korišćenja česama od strane građana koji na njima u ovim toplim danima gase žeđ čak i kućnim ljubimcima.
Obzirom da je na javnoj česmi u ulici Miloša Trebinjca dva puta detektovana koliformna bakterija česma je stavljena van upotrebe i biće dezinfikovana .
Na korišćenje će biti puštena nakon tri dobra rezultata.
Svakodnevnu ispravnost kvaliteta pančevačke vode kontroliše i proverava Zavod za Javno Zdravlje Pančevo i rezultati u kontinuitetu pokazuju izuzetno visok nivo kvaliteta vode za piće.

1.07.2016