Oslobođenja 15 , 26000 Pančevo   Tel/ 013/345-377 Fax/319-477   e-mail adresa: office@vodovodpa.rs tekući račun: 160 - 10370 - 06 PIB: SR 101864517 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA , OSLOBOĐENJA 15 ,26000  PANČEVO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE " VODOVOD I KANALIZACIJA" PANČEVO sa p.o.

Kako je usled niskih temperatura došlo do pucanja vodomera na teritoriji
naseljenog mesta Dolovo kao i u nekim delovima Pančeva, molimo građane
da zaštite svoje vodomere i instalacije od mraza odnosno od niskih
temperatura kako ne bi došlo do pucanja istih.