cene2

30/7/2018

Скупштина града Панчева , на седници одржаној 29.06.2018.године донела је Решење о давању сагласности (број II-04-06-3/2018-7) на Одлуку Надзорног одбора ЈКП“ Водовод и канализација“ Панчево о утврђивању јединствене цене воде и отпадне воде за све категорије потрошача ( број одлуке 5-1/7 т.3 од 16.04.2018 године)

Решење ступа на снагу и примењиваће се почев од наредног дана од дана доношења

raspored_citanja_vodomera_9

ВОДА ЈЕ ИСПРАВНА

Обавештавамо грађане Града Панчева и осталих насељених места на територији града Панчева да информација о неисправној води за пиће ниje истинита.
Вода која се прерађује и дистрибуира из ЈКП“ Водовод и канализација“ Панчево је исправна за пиће.

Све информације које круже у последњих неколико сати о неисправном квалитету воде у Панчеву нису истините што се може проверити у Заводу за Јавно Здравње Панчево које редовно контролише хемијско бактериолошку исправност воде.

Молимо грађане да не шире панику и да се за све информације обрате служби рекламација на телефон 013/345-377

 

 

raspored_citanja_vodomera_9

5/6/2018

До 2020. И ДО НОВОГ СЕЛА

Панчевачко јавно-комунално предузеће “Водовод и канализација” увек има спремне пројекте и потребне грађевинске дозволе за радове на изградњи и проширењу, како водоводне тако и мреже фекалне канализације. По питању водоводне и канализационе инфраструктуре, град Панчево је поприлично уређен, али увек постоји оно нешто што се може још више и боље.
Тренутно je у току јавна набавка за радове на изградњи 300 метара водоводне и канализационе мреже у Пелистерском просеку, као и за много захтевније послове на изградњи четири километара водоводне мреже дуж Јабучког пута, са обе његове стране.
Изградњу водоводне мреже у Пелистерском просеку финансира ЈКП “ Водовод и канализација“ Панчево , док средства за радове на Јабучком путу и за канализацију у Пелистерском просеку обезбеђује Покрајинска влада, уз учешће Града Панчева.
За месец и по дана биће спремна документација и добијена грађевинска дозвола за изградњу водовода на Скробари, као и дуж Баваништанског пута, од Дома слепих до границе градске грађевинске зоне .
Ово предузеће увек има спремне пројекте а што се будућих пројеката тиче, чекају се неопходна средства. Зато ово предузеће тим својим пројектима заједно с Градом аплицира на покрајинским и републичким конкурсима како би се средства и обезбедила, а посебно пошто се зна да је Град Панчево у претходном периоду доста новца, чак 268 милиона динара, издвојио за прву фазу изградње Потамишког колектора који је био јако важан како би Северна индустријска зона могла бити инфраструктурно опремљена.
Током прошле године за радове на изградњи канализације било утрошено и 750 хиљада евра из кредитне линије Немачке развојне банке KfW са којом је таква врста сарадње завршена у овом циклусу. Ипак, будућа сарадња са овом банком није искључена, пошто Панчево очекује изградња фабрике за прераду отпадних вода што би, по законским одредбама, сваки град у Србији морао урадити до 2025. године. Иначе, Панчево своје отпадне воде испушта у Дунав али ће, као и већина градова у Србији који леже на рекама, што пре морати да изгради овакво постројење како би се отпадне воде прочистиле на ниво квалитета реке у које се она испушта.
“Водовод” је претходних година успео да споји и северна села на градску водоводну мрежу и то: Долово 2016. године, Качарево и Јабуку током прошле, а Глогоњ у фебруару ове године. Поред тога, и насеље Стари Тамиш је ових дана добило нов водовод, тако да је сада једино остало Банатско Ново Село од панчевачких насељених места.
Ради се на јавној набавци Ревизије Генералног пројекта водоснабдевања како би се нашао најбољи и финансијски најоптималнији начин да се вода доведе и у Банатско Ново Село, а то ће највероватније бити преко Качарева. Стари план је био да вода до овог села иде из Панчева, али би то отварало нове проблеме, тако да се предпоставља да је ово ново решење и јефтиније и лакше.
До краја године се планира да завршетак пројекта тако да би до краја следеће године Новосељани могли добити води из градске мреже . Спајањем свих насељених места на градски водовод завршиће се један важан део посла у граду.
Оно што је свакако занимљиво јесте и чињеница да је производња воде ове године од 9,5 милиона кубика на нивоу производње из 2014. године иако су прикључена 4 велика села са укупно око 25.000 становника. То говори да су грађани одлучили да рационално троше воду баш као и привредници, али и да је сам “Водовод” успео да своје губитке сведе на минимум. А поред квантитета, панчевачка градска вода има и запажен квалитет који је свакодневно под контролом панчевачког Завода за јавно здравље.
На Филтер станици је остало још да се уведе и секундарна аерација, за шта је јавна набавка у току, како би се још повећао њен квалитет који је и сада веома висок и стабилан. Лабораторија је је опремљена новом, савременом опремом тако да сада може да се прати, поред хемијског, и бактериолошки квалитет наше воде .

raspored_citanja_vodomera_9

30/01/2018

ЈКП „Водовод и канализација“ предузело све неопходне активности заједно са Градом да током 2016 и 2017 године реализује амбициозан пројекат прикључења Долова,  Качарева, Jабуке и Глогоња на  градску водоводну мрежу у оквиру које су и град Панчево, насељена места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново. У току су радови на изградњи водовода на Старом Тамишу и његово прикључење на градску водоводну мрежу.

Такође је у претходном периоду пуно улагано и у изградњу система фекалне канализације. Направљени су колектори на Кудељарском насипу, Миси 2., Доњем граду, и неким деловима града као и у Јабуци, Омољици и Иванову. Тренутно преко 95% градског становништва има прикључак или могућност на прикључење на канализацију. У току је изградња Потамишког колектора којим ће се растеретити постојећи систем и пружити могућност прикључења објеката у Северној пословној зони Града и насеља Караула.

Планови ЈКП Водовода и канализација за наредни период се односе у првом реду на очување и унапређење услуге водоснабдевања и квалитетно одвођење отпадних вода а у смислу инвестиција то је реализација пројекта повезивања Бан.атског Новог Села  на градски водовод до 2020 год. као и изградња Постројења за прераду отпадних вода града Панчева до 2025 (законска обавеза) са изградњом канализације у насељеним местима у складу с могућностима.