Нове информације

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

14/2/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 9 и20h остало насеље Дубока Бара. Санација хаварија је у току.

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

7/2/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у насељеном месту Старчево у 14h остала Баштенска улица до улице Вука Караџића. Воде неће бити до завршетка радова

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

4/2/2019

Због хаварије на водоводној мрежи у 10 и 45h без воде је остао део насељеног места Старчево и то део улице Матије Гупца, део Његошеве, део Партизанске као и део Кестенове улице.
Санација хаварије је у току.

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

4/2/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће у 9h остати улица Жарка Зрењанина од Војводе Радомира Путника до Др.Касапиновића.
Планирани завршетак радова је до 12h

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

4/2/2019

Због радова на водоводној мрежи без воде ће у 9h остати улица Радивоја Кораћа од Првомајске до Душана
Петровића Шанета. Воде неће бити до завршетка радова.

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

1/2/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће у 10h остати улица Милоша Обреновића од Стевана Шупљикца до Кнеза Михајла Обреновића. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

29/1/2019

Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће у 9h остати насељено место Глогоњ. Воде неће бити до завршетка радова.

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

17/1/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10h остао Самачки хотел. Санација хаварије је у току.

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

16/1/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 11h остало насељено место Долово и то III i IV реон.
Санација хаварије је у току.

ISO Anketa - zadovoljstvo korisnika

АНКЕТА

Попуњену анкету можете послати маилом на адресу office@vodovodpa.rs или предати на шалтер рекламација ЈКП“ Водовод и канализација“ Панчево