Руководство

Директор Предузећа
Александар Радуловић,

рођен 28.01.1962 године, дипломирани грађевински инжењер.
Основну школу и Гимназију завршио је у Панчеву а грађевински факултет Универзитета у Београду
Именован за в.д директора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево Одлуком Скупштине града Панчева бр. ИИ-04-06-16/2015-14 од 14.09.2015 године.
Обављао фунцкију директора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и у периоду од 2005 до 2012 године.
Од 2000 до 2006 године био у радном односу у Општинској управи Општине Панчево као Начелник одељења за стамбено комуналне и грађевинске послове, урбанизам и заштиту животне средине.
Од 1998 до 2000 био запослен у ЈКП „ Водовод и канализација“ Панчево
1995-1998 Рафинерија Нафте Панчево
1994-1995 П.П Панферо
1990-1994 ХИП Развој и инжењеринг

Извршни директор за техничке послове
Драшко Стојић,

рођен 13.10.1966 године,дипломирани грађевински инжењер,дипломирао на грађевинском факултету Универзитета у Београду.
Именован за заменика директора за техничке послове у ЈКП „ Водовод и канализација“ 2011 године.
Запослен у ЈКП „ Водовод и канализација“ од 1998 године
Радио на руководећим пословима сектора водоводне мреже и канализације у ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево до именовања за заменика директора за техничке послове.

 

 

РУКОВОДСТВО

1.ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ,
председник Надзорног одбора

2. КРАЧУНОВ ДУШАН,
заменик председника Надзорног одбора

3. ФУРУНЏИЋ ВЕСНА,
члан Надзорног одбора