Руководство

Директор Предузећа
Александар Радуловић,

рођен 28.01.1962 године, дипломирани грађевински инжењер.
Основну школу и Гимназију завршио је у Панчеву а грађевински факултет Универзитета у Београду
Именован за в.д директора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево Одлуком Скупштине града Панчева бр. ИИ-04-06-16/2015-14 од 14.09.2015 године.
Обављао фунцкију директора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и у периоду од 2005 до 2012 године.
Од 2000 до 2006 године био у радном односу у Општинској управи Општине Панчево као Начелник одељења за стамбено комуналне и грађевинске послове, урбанизам и заштиту животне средине.
Од 1998 до 2000 био запослен у ЈКП „ Водовод и канализација“ Панчево
1995-1998 Рафинерија Нафте Панчево
1994-1995 П.П Панферо
1990-1994 ХИП Развој и инжењеринг

Извршни директор за техничке послове
Драшко Стојић,

рођен 13.10.1966 године,дипломирани грађевински инжењер,дипломирао на грађевинском факултету Универзитета у Београду.
Именован за заменика директора за техничке послове у ЈКП „ Водовод и канализација“ 2011 године.
Запослен у ЈКП „ Водовод и канализација“ од 1998 године
Радио на руководећим пословима сектора водоводне мреже и канализације у ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево до именовања за заменика директора за техничке послове.

Извршни директор за финансијске послове
Ангелина Пердух,

 
рођена 31.07.1956 године, дипломирани економиста , дипломирала на економском факултету Универзитета у Београду.
Запослена у ЈКП“ Водовод и канализација „ Панчево од 2009 године и обављала послове руководиоца привредно рачунског сектора до именовања за заменика директора за финансијске послове 2015 године.
Радила као финансијски директор у ЈКП „Грејање“ Панчево до 2000 године, када је постављена за Начелика секретеријата за финансијске послове Општине Панчево.

 

РУКОВОДСТВО

1.ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ,
председник Надзорног одбора

2. КРАЧУНОВ ДУШАН,
заменик председника Надзорног одбора

3. ЗОРИЦА ДРАГОЈЕРАЦ,
члан Надзорног одбора