Руководство

В. д. директора Александар Радуловић,

 
Рођен 28.01. 1962. у Вршцу
ожењен, отац две пунолетне ћерке , живи и ради у Панчеву
Осмогодишњу школу и средњу школу-математички смер завршио у Панчеву .
Грађевински факултет Универзитета у Београду одсек за хидротехнику завршио 1989 г.
Запослења:
- од децембра 2005 год - ЈКП Водовод и канализација Панчево
- од октобра 2000 год. - Општинска управа Општине Панчево
- од маја 1998 год - ЈКП Водовод и канализација Панчево
- од августа 1995 год - НИС Рафинерија нафте Панчево
- од августа 1994 год - пп Панферо
- од јануара 1990 год. - ХИП Развој и инжењеринг

Извршни директор за техничке послове
Драшко Стојић,

 
Рођен 13.10.1966 године. Ожењен, отац две пунолетне ћерке.
Дипломирани грђевински инжењер, дипломирао на грађевинском факултету Универзитета у Београду.
Именован за заменика директора за техничке послове 2011 године. Запослен у ЈКП " Водовод и канализација" Панчево од 1998 године
Радио на руководећим пословима сектора водоводне мреже и канализације у ЈКП " водовод и канализација " Панчево до иненовања за извршног директора за техничке послове.

 

РУКОВОДСТВО

1.МИЛАН СТАНКОВИЋ,
председник Надзорног одбора

2. МРДАК АЛЕКСАНДРА,
заменик председника Надзорног одбора

3. МАРКО РАДАКОВИЋ,
члан Надзорног одбора