14/03/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је остала улица 1.Маја од улице ЈНА до Жарка Зрењанина , у насељеном месту Глогоњ.

Санација је у току