14/3/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је остала улица ЈНА од Народнох Фронта до 4. Октобра у насељеном месту Качарево.
Санација хаварије је у току