02/04/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је остало насеље Кудељарски насип и то вод који снабдева касарну и део Охридске улице. Радови на санацији су у току