12/04/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је остала улица Млинска од Београдске до Пролетерске улице у насељеном месту Глогоњ

Такође је без воде остала улица Иве Курјачког од Светог Саве до Карађорђеве улице у Панчеву

Воде неће бити до 14h,радови су у току