8/5/2018

Због хаварије на водоводној мрежи у 12 и 20h без воде је остала улица Доситеја Обрадовића од Тамиш Капије до Луке Дунав. Санација хаварије је у току.