15/5/2018

Због планираних радова на водоводној мрежи у 9h без воде ће остати насељено место Старчево изузевши насеље Шумице.
Цистерна са водом ће кружити по насељеном месту а најчешће ће се задржавати испред Основне школе.