17/5/2018

Због хаварије на водоводној мрежи у 14h без воде су остале зграде “ Пепељаре“ и зграде“ Тип Станко“. Санација хаварије је у току