21/5/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 8 и 45h остала улица Доситеја Обрадовића од Тамиш Капије до Луке Дунав.
Санација хаварије је у току