30/5/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 30h остао део насељеног места Јабука и то следеће улице:
Трг Бориса Кидрича од ЈНА до Жарка Зрењанина и Лењинова од Христијана Карпоша до Трга Бориса Кидрича.
Воде неће бити до завршетка санације хаварије.