6/6/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 15h остала улица Милоша Требињца од Војводе Радомира Путника до 6.Октобра и Доктора Касапиновића од Цара Душана до Милоша Требињца.
Санација хаварије је у току