7/6/2018

Због хаварије на водовoдној мрежи у 9h без воде је остала улица Светог Саве од Светозара Милетића до Моше Пијаде.
Санација хаварије је у току, предвиђени завршетак радова око 13h