6/7/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10h остала Његошева улица.
Санација је у току