27/7/2018

Због хаварије на водоводној мрежи у 9h без воде ће остати цело насеље Миса.
Воде неће бити до завршетка санације хаварије