30/7/2018

Због хаварије на водоводној мрежи у 10 и 15h без воде је остао део насеља Стара Миса и то улице Србијанска, Банијска, Македонска и Метохијска.

Санација хаварије је у току