8/8/2018

Због хаварија на водоводној мрежи без воде је у 10 и 45h остао део насељеног места Омољица и то улице Стефана Немање, Вука Караџића и Тамишка улица. Санација хаварије је у току.