30/8/2018

Због хаварије на водоводној мрежи без воде ће сутра у 9h остати улица Војводе Петра Бојовића од Трга Слободе до Др.Жарка Фогораша и Светислава Касапиновића од Кеја Радоја Дакића до Војводе Петра Бојовића. Воде неће бити до заврсетка радова