5/9/2018

Због хаварије на водоводној мрежи у 10h без воде је остао део насеља Стрелиште и то улице Руђера Бошковића и Вељка Влаховића од  улице Руђера Бошковића до Мике Петровића Аласа. Санација хаварије је у току