5/9/2018

Због испирања дела водоводне мреже у насељеном месту Глогоњ могуће је да ће доћи до мањег замућења воде.

Испирање ће се вршити у Млинској и Пролетерској улици