5/9/2018

Вечерас у периоду од 21h до раних јутарњих сати ЈКП „Водовод и канализација“ ће испирати водоводну мрежу у насељеном месту Глогоњ и то у следећим улицама:
4. Октобра, Млинска, Школска у потезу од Београдске до Утринске, затим Београдска од Тамишке до 4.Октобра, Пролетерска и 29.Новембра од Ослобођења до 4.Октобра, Партизанска од Ослобођења до 1.Маја и Утринска од Ослобођења до 4. Октобра.
Због испирања мреже могуће је замућење воде.