22/10/2018

Због хаварије на водовоној мрежи у уторак 23.10.2018 од 8h без воде ће остати део насељеног места Старчево и то следеће улице:
Жарка Зрењанина од улице Вука Караџића до Утринске, улица 7.Јула, Војвођанска од Панчевачког Пута до Жарка Зрењанина, Иваначки Пут од 7.Јула до Жарка Зрењанина и Лењинова од ЈНА до Вука Караџића као и део Утринске улице.
Планирани завршетак радова је око 13h