25/10/2018

Због планираних радова на магистралном цевоводу који снабдева водом јужна села без воде ће 25.10.2018. од 8h остати насељена места Старчево , Омољица, Банатски Брестовац и Иваново као и Нис РНП и Петрохемија.
Воде неће бити до завршетка радова на цевоводу.