16/12/2018

Због квара на трафо станици која омогућава несметану дистрибуцију воде дошло је до привременог прекида снабдевања водом града Панчева и околних насељених места.
Санација на трафо станици је у току. Очекује се нормализација снабдевања водом у кратком року