19/3/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је остао у 12h део насељеног места Омољица и то од центра према Банатском Брестовцу. Санација хаварије је у току.