28/3/2019

Због хаварије на водoводној мрежи без воде је у 11 и 15h остала улица Милоша Обреновића од Кнеза Михаила Обреновића до Панчевачке пекаре.
Санација хаварије је у току