18/4/2019

Због хаварије на водоводној мрежи у 8h без воде су остале улице Милоша Требињца од Војводе Радомира Путника до улице 6.Октобра, Војводе Радомира Путника од Светог Саве до Милоша Требињца и Др.Светислава Касапиновића од Милоша Требињца до Цара Душана.
Воде неће бити до завршетка радова на хаварији.