4/6/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 50h остао део насеља Караула и то улице Рибарска од Летње до пруге и Јужна улица од Летње до пруге.
Санација хаварије је у току.