8/7/2019

Због хаварије на електро трафо станици насељено мето Долово је остало бе воде.
Санација квара је у току.