10/7/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 20h остао део насељеног места Долово и то улица Краља Петра I од улаза у насељено место из правца Панчева до улице Светозара Марковића .
Санација хаварије је у току.