29/9/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је 13h у насељеном месту Омољица остала Поњавичка улица од Расинске до Шабачке улице. Такође у насељеном месту Долово без воде је остала улица Краља Петра I од Омладиинске до улице Светозара Марковића. Санација на хаваријама је у току.