Почела је трећа фаза изградње Потамишког канализационог колектора

Почела је трећа фаза изградње Потамишког канализационог колектора, због чега је затворен део Улице Кеј Радоја Дакића од Улице Др Светислава Касапиновића до Улице Милорада Бате Михаиловића, некадашње Улице Георги Димитрова, односно до Црвеног магацина.

Трећа фаза Потамишког колектора подразумева радове на изградњи канализације од Книћанинове улице до Црвеног магацина. Када радови буду завршени на нову канализацију ће бити спојени делови града уз Тамиш од Северне пословне зоне до Луке “Дунав”.

Радове заједнички финасирају Град Панчево, Покрајина Војводина и Влада Србије.