7/10/2019

Због хаварија на водоводној мрежи без воде су у око 9h остале следеће улице у граду Панчеву: Војвођански Булевар од улице Моше Пијаде до Краљевачке улице као и објекти у улици Моше Пијаде бр.113,115 и 117. Без воде је остала и улица Стевана Шупљикца од Петра Кочића до Ослобођења.
У насељу Стрелиште без воде су остале улице Руђера Бошковића, Милана Ћурчина , Исидоре Секулић, Јована Павловића и део Вељка Влаховића. Санација хаварија је у току. воде неће бити до завршетка радова