30/10/2019

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 11h остао део насељеног места Банатски Брестовац и то улице Моше Пијаде, Змај Јовина и Поњавичка улица. Радови на санацији хаварије су у току, воде неће бити до завршетка радова на мрежи.