22/7/2020

Због планираних радова на водоводној мрежи од 9ч до завршетка радова без воде ће остати улица Лава Толстоја од Пере Сегединца до Стеријине улице.