10/2/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 11ч остала Улица Др.Светисалава Касапиновића од Цара Душана до Цара Лазара.
Санација хаварије је у току.