13/4/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је остао део насеља Кортеж II и то Улица Војвођански Булевар од Краљевачке до Книћанинове улице и Светозара Милетића од Војвођанског Булевара до Синђелићеве. Без воде је остала и Ружина улица, Марије и Лазара Драгичевића, Делфи Иванић, Др. Владимира Алексића и Светозара Милетића улица. Воде неће бити од 11ч до завршетка радова на мрежи