13/9/2021

Због хаварије на водоводној мрежи у 23 и 15 ч је затворена вода на Јабучком путу од Кртоле до краја Јабучког пута. Санација је у току.