16/11/2021

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 12 и 15 ч остала Улица Змај Јовина од Кочине до Ружине. Санација хаварије је у току.