18/3/2022

Збног хаварије на водоводној мрежи без воде је око 9ч остала Улица Максима Горког од Улице Владимира Жестића до Првомајске као и зграде у насељу “ Пепељаре“ и “ Тип Станко“
Предвиђени завршетак радова је око 12ч.