29/3/2022

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10ч остала Улица Георги Димитрова у насељеном месту Долово од Улице Лукреције Анкуцић па до краја.
Такође због хаварије, у насељеном месту Јабука без воде је остала Улица Маршала Тита од Радничке до Димитри Влахова.
Санација хаварија је току