27/4/2022

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 15ч остало цело насељено место Глогоњ.
Санација хаварије је у току