8/7/2022

Због хаварије на водоводној мрежи од 9х ће без воде остати Улица Делфе Иванић, Улица Светозара Милетића од Војвођанског Булевара до Ружине Улице и Ружина од Светозара Милетића до Моше Пијаде. Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.