21/7/2022

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10ч остала Улица Милоша Обреновића од Милоша Требињца до Улице Пере Сегединца. Санација хаварије је у току