19/8/2022

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је око 6ч остала Улица Милоша Обреновића од Милоша Требињца до Пере Сегединца . Воде неће бити до завршетка радова на мрежи.