Град и насељена места без воде 23.10.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због ремонта трафо станица на објекту постројења за производњу воде у недељу, 23.10.2022. године у периоду од 07 до 14 часова цео град Панчево, као и насељена места: Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново и Качарево неће имати воде.
Насељена места Јабука, Глогоњ и Долово ће из својих резервоара имати воду за пиће, али би из предострожности требало да обезбеде залиху воде.
Апелујемо на кориснике да благовремено обезбеде неопходну залиху воде.
Хвала на разумевању.

Д И Р Е К Т О Р
ЈКП »Водовод и канализација«
Александар Радуловић,
дипл.инг.грађ.