24/10/2022

Збога хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 15ч остала Улица Цара Душана од Улице 6.октобра до Филипа Вишњића.
Такође је без воде остао и део насељеног места Јабука и то улице Осоговска, Преспанска, Првомајска и део Улице 7. Јула.
Воде неће бити до завршетка радова на мрежи