22/2/2023

Због хаварије на водоводној мрежи без воде је у 10 и 30ч остала Улица Марина Држића од Душана Петровића Шанета до Улице Иве Андрића и Душана Петровића Шанета од Марина Држића до Вељка Влаховића.
Санација хаварије је у току.